Kategorier:
Søk i artiklene
Månedsarkiv:
Adam Smith på norsk
I går ble den norske oversettelsen av skottens hovedverk lansert på den britiske ambassaden.
Av Bent Johan Mosfjell, 6. Desember 2007, kl. 3.09

Åshild Sonstad

Det er forlegger Åshild Sonstad som har oversatt boken som utgis på Sonstad Forlag.

- Jeg håper Smiths originale bidrag kan gjenoppdages etter at bøkene nå blir tilgjengelig på norsk. Vi gav i fjor ut første bind av Moralske følelser, og vi håper folk med denne utgivelsen kan se helheten i Smiths teoretiske totalkonstruksjon.

Det er bok I og II av Nasjonenenes velstand som nå blir utgitt på norsk. Det er den delen av boken som økonomer befatter seg med. Resten av boken blir utgitt til neste år.

Solist Øystein Sonstad spilte på en cello fra 1690 før Preben Munthe holdt et interessant foredrag om Adam Smiths forhold til Norge.

- I 1762 besøkte to norske ungdommer Adam Smith på en dannelsesreise til blant annet Glasgow. Smith skrev til og med en hilsen i reisedagboken til brødrene Peder og Bernt Anker.

Munthe påpekte at Smith fortsatt var vel ansett og ofte ble trukket frem. Han nevnte Gudmund Hernes og Kalle Moene som to personer som brukte Smith.

Etter arrangementet lurte vi naturlig nok på hvorfor Åshild Sonstad valgte å gi ut Adam Smiths verker på norsk.

- Jeg hadde lenge hatt lyst til å jobbe med å oversette og utgi bøker. Da jeg oppdaget at Smith ikke var utgitt på norsk tidligere, var det en flott anledning.

- Er det en komplett utgivelse som utgis eller bare utdrag?

- Enkelte biter som ikke lenger er så relevante er blitt tatt ut. Det er samme utvalget som også blir gjort i de aller fleste engelske utgaver i dag.

- Vurderte du andre forfattere som f.eks. Hume eller gav Smith seg selv?

- Smith var et naturlig valg blant annet på grunn av at han fortsatt er så relevant i dag.

Forlaget har laget en egen internettside om Adam Smith: www.adamsmith.no

Forlagets pressemelding

Her er pressemeldingen forlaget sendte ut i forbindelse med lanseringen:

Nasjonenes velstand av Adam Smith på norsk

«Nasjonenes velstand» av Adam Smith regnes som en av verdens viktigste bøker gjennom tidene. Boken har hatt enorm politisk virkning siden den ble utgitt, og leses og siteres fortsatt over hele verden.

Adam Smith var filosofiprofessoren som la grunnsteinen for det moderne økonomifaget. Hans samfunnsøkonomiske hovedverk «Nasjonenes Velstand», kom ut i 1776, og den gjorde forfatteren berømt for all ettertid. Det var en av de første omfattende studiene av hvordan industri og internasjonal handel bidro til økt velstand for samfunnet.

Adam Smith er blitt kalt kapitalismens ideologiske stamfar på grunn av sitt forsvar for en fri markedsøkonomi. Dette inntrykket ble ytterligere befestet gjennom at berømte statsledere som Ronald Reagan og Margareth Thatcher i sin tid trykket Smith til sitt bryst, og fant støtte for sin liberalistiske økonomiske politikk nettopp i «Nasjonenes velstand». I sin politikk for lavere skatter og markedsliberalisme gjorde de Adam Smith til sin økonomiske guru.

Vi ser i dag en fornyet interesse for Adam Smiths ideer og verker. Da forfatteren levde utviklet industriproduksjonen seg i rasende tempo, og bortfall av handelshindre gjorde at verdenshandelen nådde et langt større omfang enn tidligere. Mer enn to århundrer seinere har globaliseringen etter Murens fall og utviklingen innen moderne kommunikasjonsteknologi på nytt gjort tankene i «Nasjonenes velstand» høyaktuelle.

I den seinere tid har også flere og flere på venstresiden gjenoppdaget Adam Smiths egalitære og humanistiske standpunkt, deriblant Storbritannias sosialdemokratiske statsminister Gordon Brown, som for noen år siden erklærte at han som finansminister hadde stor nytte av å lese «Nasjonenes velstand» under forberedelsen av statsbudsjettet.

«Nasjonenes velstand» ble i lang tid et utgangspunkt for videre samfunnsøkonomisk forskning, og førte til at økonomifaget ble etablert som en selvstendig disiplin. I dag har nesten hver eneste lærebok i økonomi minst ett avsnitt om Adam Smith og det verdensberømte begrepet «den usynlige hånd».

«Nasjonenes velstand» er en klassiker som henvender seg til langt flere enn statsledere og økonomer. Adam Smith la stor vekt på at verket skulle være tilgjengelig for den jevne leser, noe det elegante og lettforståelige språket også bærer tydelig preg av. Smith har også en forfriskende skarp tunge som har gjort ham til en av verdens mest siterte forfattere.

Den norske oversettelsen av «Nasjonenes velstand» er ved Åshild Sonstad, som tidligere har oversatt Adam Smiths filosofiske hovedverk «Moralske følelser».

Preben Munthe


Del denne artikkelen på: