Inger Bulien Johansen

Inger Bulien Johansen (f.1976) har flere års ledererfaring fra logistikkbransjen, men har alltid hatt en forkjærlighet for bøker. Derfor har hun nå tatt en bachelorgrad i Kultur og Ledelse ved Handelshøyskolen BI. Utdannelsen er blant annet rettet mot bokbransjen.

Hun skal hovedsakelig anmelde barne- og ungdomsbøker for Bokavisen.

Inger driver nettsiden barnelitteratur.no

Hun kan kontaktes på inger [på] bokavisen.no.

Ingers bokanmeldelser:

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@bokavisen.no to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@bokavisen.no to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.