Kategorier:
Søk i anmeldelsene
Månedsarkiv:
Jakten på massemorderne av Egil Ulateig
Boken handler om norske frontkjemperes rolle under andre verdenskrig
Av Frilansere, 9. Januar 2007, kl. 13.28

Jakten på massemorderne
Forfatter: Egil Ulateig
Forlag: Forlaget Reportasje

Anmeldt av Oda Aarseth

Jakten på massemorderneBoken starter med en historie fra da Ulateig reiste med fire soldater fra Divisjon Wiking i Waffen-SS på Østfronten. Jeg trodde boken skulle handle om innrømmelser fra disse fire.

I stedet handler boken om en masse oppramsinger fra områder hvor masseutryddelser av jøder har tatt sted. Disse burde norske frontkjempere enten ha hørt om eller ha vært i nærheten av, mener Ulateig.

På sitt beste forsøker boken å dokumentere at også nordmenn som kjempet med Hitler, var med på likvidasjon av uskyldige mennesker, spesielt jøder. Ulateigs hypotese er imidlertid at ettersom masseutryddelse fant sted i områder hvor nordmenn var stasjonert, så har de deltatt i masseutryddelsen. Dette er en dårlig beviskjede.

Bevisene som legges fram er hovedsakelig hentet fra holocaust museet i Washington, dokumenter om den norske legionen fra ulike institutter fra Tyskland og frigitte dokumenter fra Russland om temaet. Vi får innblikk i noen skildringer enten gjennom brev eller hva noen tidligere norske soldater har sagt. Men det er ytterst få.

Konklusjonen jeg trekker etter å ha lest boken er at norske frontkjempere i likhet med andre soldater under andre verdenskrig tok del i krigens hverdag. Det vil si masseutryddelse av flere tusen uskyldige mennesker som stod i soldatenes vei. Det behøver ikke bety at alle har deltatt i masseutryddelse.

Det er nærliggende å tro at mange norske frontkjempere har sett masseutryddelse av jøder eller selv deltatt i dette på bakgrunn av hva Ulateig skriver, men jeg føler ikke at denne boken alene holder som dokumentasjon på dette. Det er i tillegg ikke heldig at boken til tider bærer preg av Ulateigs personlige meninger. Den inneholder også selvmotsigelser, eksempelvis forskjellig vurdering av norske og tyske soldater. Boken har dessuten mange skrivefeil, noe som trekker ned.

Mange forbinder andre verdenskrig med den grusomme og massive jødeutryddelsen, og tror at dette kun fant sted i konsentrasjonsleire som Auswitch. Ulateig gis ekstra poeng for å understreke at det å drepe jøder var på dagsordenen til soldater som kjempet for Hitler.


Del denne bokanmeldelsen på:
Forfattere: