Kategorier:
Søk i anmeldelsene
Månedsarkiv:
How to Think Straight About Psychology
Vitenskap, pseudovitenskap, og psykologi
Av Martin Bull Gudmundsen, 30. Desember 2007, kl. 13.40

Tittel: How to Think Straight About Psychology
Forfatter: Keith E. Stanovich
Utgitt: 2006
ISBN: 9780205512652
Antall sider: 256
Forlag: Pearson Education

How to Think Straight About PsychologyPsykologi er et fag som øker i omfang, og som stadig gjør seg bemerket i offentligheten: Dr. Phil, Sigmund Freud, og ”spør psykologen” i aviser og ukeblad. Man hører stadig om pussige teorier, sprø psykologer, og vitenskapelige ”gjennombrudd” den ene uka som blir erstattet av helt nye gjennombrudd uka deretter igjen. Det kan være lett å få inntrykk av at psykologivitere egentlig bare er synsere med lang utdanning, og mer eller mindre velfortjent ekspertstatus.

Beklagelig nok er det også mange fagfolk innenfor psykologi som deler denne oppfatningen.

Det tar Keith E. Stanovich er et oppgjør med. Han skriver både en lærebok, og et argument. Forfatteren går ikke bare i dybden av psykologiforskningens prinsipper og teknikker. Han forteller også hvorfor disse metodene gir sikrere kunnskap enn menneskelig intuisjon, personlige erfaringer, og det man kaller sunn fornuft. (Legg merke til at jeg sier sikrere kunnskap – ikke helt sikker kunnskap. Dette er en av tingene Stanovich prøver å venne oss til. Det er ikke sånn at man enten er sikker, eller ikke vet noe som helst; det kommer i grader.)

Stanovich forklarer vitenskapelige prinsipper på en saklig og fargerik måte. Jeg vil tro det også er forståelig nok. Boka brukes i hvert fall av nye studenter. Han er lite teknisk, lite matematisk, og kommer med tydelige eksempler. Noen ganger egentlig litt vel tydelige, som historien om legen som spiste ekskrementene til folk som led av pellagra, for å bevise at sykdommen deres ikke var smittsom.

Vitenskapsforkjempelsen i boka går langt. Verken medier eller fagfolk, mener forfatteren, har noen god grunn til å underkjenne verdien av forskningsbasert kunnskap. Dette er jeg stort sett enig med ham i. Hans eneste svakhet er faktisk – etter min mening – at han ikke går langt nok. Han viser hvorfor prinsipper som systematisk observasjon, offentlig publikasjon av kunnskap, og konsekvent tvil er viktige for å oppnå vitenskapens idealer: Mer, og mer solid, kunnskap. Men hva er nå så viktig med vitenskapens idealer?

Jeg mener selv: Hver eneste dag blir vi presentert for forskning som skal påvirke våre valg. Ofte til noens fortjeneste. Skal vi kjøpe den ene eller andre tannkremen? Skal vi bry oss om helsefaren ved gulost? Hvordan skal vi lede en bedrift? Hvilken behandling skal vi foretrekke når vi er syke? Enten vi liker det eller ikke, lever vi i et teknologisk og vitenskapsbasert samfunn. Et samfunn fullt av eksperter, et samfunn der kunnskap er makt.

De som kunne hatt aller størst nytte av boka til Stanovich er ikke forvalterne av denne kunnskapen, men forbrukerne. Når man har lært seg noen grunnleggende prinsipper for hvordan man skiller mellom kunnskap og bløff, har man allerede tatt mye av makten tilbake fra ekspertene. How to Think Straight About Psychology burde øyeblikkelig oversettes til norsk, og markedsføres for et bredt publikum!


Del denne bokanmeldelsen på:
Forfattere: