Kategorier:
Søk i anmeldelsene
Månedsarkiv:
Bin Laden i våre hjerter av Mattias Gardell
Mattias Gardell har skrevet en nyansert, men faktatung innføring i et tema vi kan for lite om.
Av Line Madsen Simenstad, 9. Mai 2008, kl. 10.57

Tittel: Bin Laden i våre hjerter
Forfatter: Mattias Gardell
Oversetter: Alexander Leborg
Sider: 352
ISBN: 9788243004023
Forlag: Spartacus

Bin Laden i våre hjerterDa den svenske religionshistorikeren Mattias Gardell holdt et foredrag på et gymnas i Stockholm fikk han spørsmål om han visste hvor Osama bin Laden befinner seg:

« Mitt forsiktige forskersvar av typen ”det finnes mange teorier...” ble avbrutt av en latina som reiste seg opp, klappet seg på hjertet og erklærte: ”Han er i våre hjerter, ikke sant, bin Laden er i våre hjerter.” »

Hvordan har det seg at en svensk-søramerikansk jente har trykket bin Laden til sitt bryst, mens thailandske MC-klubber pynter hjelmene med kilstremerker av terroristen og ikonet, og en grafitti på en vegg i Bogotá forkynner Hosanna bin Laden? Dette er noen av spørsmålene Gardell forøker å besvare i boken Bin Laden i våre hjerter, som nå har kommet på norsk. Om tittelen kan være litt forvirrende forteller undertittelen, Globaliseringen og fremveksten av politisk islam, hva vi her har med å gjøre.

En islamsk reise i tid og rom
Først og fremst er boken en historisk redegjørelse for islamsk politisk tenkning, om enn noe springende. Gardell begynner med å avfeie idéen om politisk islam som én enhet, og trekker snarere frem mangfoldet av retninger. Gjennom syv kapitler møter vi sosialdemokratisk, såvel som leninistisk og konservativ islam, for å nevne noen. Den første delen av boken tar for seg fremveksten av islamsk politisk tenkning fra den såkalte islamske renessansen på slutten av 1800-tallet, hvor filosofer som Hassan al-Banna og Sayyid Qutb presenterte idéer som senere skulle legitimere både demokratibevegelser og terrorisme. Vi blir så tatt med til Saudi-Arabia og Egypt, for å se på disse to landenes rolle som arnested for ulike politisk motiverte islamske grupperinger. Bokens tre siste kapitler omhandler politsk islam de siste tiårene, og tar for seg de forskjellige retningenes forhold til markedskrefter, demokrati, menneskerettigheter, USA og hellig krig. Her kommer vi tilbake til de thailandske MC-sjåførene og colombianske grafittikunstnerne, når Gardell viser hvordan politisk islam har blitt en motstandsideologi med appell til vidt forskjellige typer bevegelser som forenes i å motsette seg den USA-ledede dagsorden.

Interessant, men faktatung
Man kommer ikke unna at det er et ambisiøst prosjekt å skulle si noe meningsfylt om disse temaene på drøye 300 sider. Resultatet er en bok fylt opp til randen av fakta, analyser, navn og årstall. Det gjør det til en krevende bok å lese; litt skumlesing og du må rykke tilbake til start. Det kan virke som om Gardell ikke helt har greid å bestemme seg for om han skulle skrive et akademisk verk eller en lett tilgjengelig innføring i politisk islam; de femti sidene med fotnoter og referanser tyder på det første mens bokens omslag og de noe springende temaene vitner om det siste. Likefullt har Gardell skrevet en interessant, nyansert og ikke minst viktig bok om et fenomen vi kan for lite om. Det historiske perspektivet i boken er på sin plass i en virkelighet hvor politisk islam gjerne fremstilles som et svar på amerikansk og israelsk utenrikspolitikk. I Bin Laden i våre hjerter trekkes linjene tilbake til 1800-tallet, kolonialismen og det siste kalifatet. Og mens vi er vant til å tenke på siste halvdel av det forrige århundre som en kamp mellom kommunisme og kapitalisme, presenterer Gardell her det islamske alternativet som levde parallelt og på mange måter bygde opp sin identitet i å ta avstand fra begge disse sekulære tankesettene. Den siste delen av boken, om islam de siste tiårene i møte med globaliseringen er kanskje bokens beste del. Jeg blir alltid litt skeptisk til bøker med ordet globalisering i tittelen, eller i undertittelen som her er tilfelle, men Gardell skal ha plusspoeng for å spare leseren for lange, abstrakte definisjoner av ordet. I stedet tar han tak i konkrete kjennetegn ved tiden vi lever i og hvordan islam forholder seg til disse. Like viktig som det historiske perspektivet er bokens redegjørelse for de ulike typene av politisk islam. Det gir et verdifullt supplement til et mediebilde hvor politisk islam gjerne er synonymt med fundamentalisme og terrorisme. Du blir rett og slett litt klokere av å lese denne boken. Hvis du trenger hjelp til å velge i det stadig voksende markedet for dokumentariske bøker, så har du hvertfall mitt ord på at Bin Laden i våre hjerter ikke er et dumt valg.


Del denne bokanmeldelsen på:
Forfattere: