Kategorier:
Søk i anmeldelsene
Månedsarkiv:
Natt'a der oppe, natt'a der nede av Anders Bortne
Annerledes novellesamling
Av Frilansere, 16. September 2008, kl. 18.38

Tittel: Natt'a der oppe, natt'a der nede
Forfatter: Anders Bortne
Sider: 171
Forlag: Tiden
ISBN: 9788210050114

Natt'a der oppe, natt'a der nedeAnmeldt av Bjørg Myhre Ims

Novellesamlingen Natta’ der oppe, natta’ der nede er en samling med sju lengre noveller. Det er i utgangspunktet ingen sammenheng mellom de ulike tekstene i samlingene, både språklig og innholdsmessig er det store forskjeller på novellene. Et fellestrekk er likevel at alle tekstene handler om mennesker, som på en eller annen måte står ovenfor et vendepunkt i livet, hvor de har en mulighet for å få en ny start. Ikke alle benytter seg av denne muligheten og dermed får flere av tekstene et noe dystert preg. Bortne skriver på en lett og humoristisk måte, og sammen med det dystre preget i historiene får flere av novellene et tragikomisk preg, som er underholdende og alvorlig på samme tid.

Flere av novellene har svært enkle karakterskildringer. Menneskene presenteres gjerne gjennom detaljer som i utgangspunktet er uvesentlige, som for eksemper matvaner, filmsmak, klessmak eller valg av litteratur. Disse karakterskildringene appellerer til en form for kollektive fordommer, som det er rimelig å forvente hos leseren. Ved å ta utgangspunkt i en stereotyp forståelse av mennesker og derfra fylle ut bildet av personene med replikker, tankereferat og situasjonsskildringer, presenteres karakterene på en humoristisk og samtidig svært leservennlig og elegant måte. Bortne bruker også ulike språkformer for å skrive fram personlighetene til de ulike karakterene. I åpningsnovellen ”Renover min familie” brukes det et muntlig språk, som bygger opp om framstillingen av den noe stereotype ”taperrollen” som fortellerstemmen framstår med. Bruken av a-endninger, diftonger og muntlig språk i denne novellen står i tydelig kontrast til det stramme og korrekte språket i tittelnovellen ”Natta’ der oppe, natta’ der nede”, som kler hovedpersonen i denne novellen langt bedre.

Novellene er rike på detaljer og flere av novellene får et nærmest filmatisk preg, gjennom svært klare og visuelle skildringer av hendelser og omgivelser. Flere episoder har en svært scenisk framstillingsform og assosiasjonene til film-verden er ofte overtydelige og åpenbare. Særlig virkningsfullt blir dette i novellen ”Judith”, som også er samlingens høydepunkt. Her har en gruppe mennesker rømt fra en zombie-invasjon og flyktet inn i et lydbokstudio i en kjeller på Frogner. Her gjør forfatteren et veldig vellykket grep, ved å bruke det velkjente og stereotype skrekkfilmscenarioet og skrive videre på dette. Resultatet er en veldig vellykket novelle, om mennesker i en absurd situasjon som leseren likevel kan kjenne seg igjen i. Dette grepet brukes også i novellen ”Niko”, hvor handlingen utspiller seg i et romskip, som nærmer seg siste returpunkt. Også her benytter forfatteren seg av omgivelser leseren kjenner igjen fra en hvilken som helst sci-fi-film og skriver videre på dette. Ved å spille på denne kombinasjonen av det velkjente og det uvirkelige blir karakterene i novellene veldig tydelige for leseren, og den indre virkeligheten hos hovedpersonene blir tydeliggjort for leseren.

Det er vanskelig å skulle si noe om helhetsinntrykket av en samling med så forskjellige noveller. Et av hovedinntrykkene mine er likevel at Natta’ der oppe, natta’ der nede er en annerledes novellesamling i norsk sammenheng. Forfatteren har gjort valg som gjør at han skiller seg ut fra mengden, med denne, noe spesielle samlingen. Jeg tror vi kan ha store forventninger hans arbeid videre, og gleder meg til å se hva dette forfatterskapet vil bringe videre.


Del denne bokanmeldelsen på:
Forfattere: