Kategorier:
Søk i anmeldelsene
Månedsarkiv:
Knokkelkvinnen av Clea Koff
Clea Koff har skrevet en svært spesiell bok.
Av Jan Arild Teland, 11. Mars 2007, kl. 17.55

Knokkelkvinnen
Forfatter: Clea Koff
Oversetter: Hilde Sophie Plau
Forlag: Humanist forlag
Utgitt: 2006
Språk: Bokmål
ISBN: 9788292622148
Antall sider: 288

KnokkelkvinnenKnokkelkvinnen er en selvbiografisk dokumentarbok om Clea Koffs arbeide som rettsantropolog for FNs krigsforbryterdomstoler i Rwanda og tidligere Jugoslavia. Rettsantropologi dreier seg om å analysere menneskelige knokler for å bestemme kjønn, alder og eventuelt dødsårsak. Sammen med andre analyser, kan dette bidra til å rekonstruere fortiden. Som Clea Koff selv skriver:

I årevis har jeg vært klar over at mitt mål var å bidra til å stanse brudd på menneskerettighetene ved å vise fremtidige mordere at knokler kan snakke.

I boken følger vi Koff på jobb med undersøkelser av massegraver, først i Rwanda og deretter i Bosnia, Kroatia og Kosovo. Vi får en ganske grundig innføring i hvordan arkeologer, antropologer og patologer arbeider sammen ved utgraving av lik. Samtidig får vi innblikk i dagliglivet under et slikt oppdrag, med sine gleder og sorger. Det siste kunne kanskje vært grundigere beskrevet. Koff forteller om konflikter mellom deltagerne, men personskildringene blir såpass overfladiske at leseren ikke får altfor mye ut av det. Imidlertid er det spennende å lese om hennes egne følelser knyttet til å jobbe daglig med å grave ut og studere levningene av døde mennesker.

Et annet interessant aspekt ved Knokkelkvinnen er skildringen av hvordan store internasjonale samarbeidsprosjekter fungerer. Når mange organisasjoner med forskjellige oppdrag skal arbeide sammen kan det fort bli kaos. Koff er positiv til FN, men delvis kritisk til det store byråkratiet som ikke alltid klarer å fremskaffe nødvendig utstyr og personell.

Clea Koff er primært rettsantropolog og sekundært forfatter, noe som merkes på språket. Hun har imidlertid en interessant historie å fortelle og boken er uansett lett å lese (bortsett fra usedvanlig mange trykkfeil). Knokkelkvinnen er først og fremst en bok om rettsantropologenes arbeid for å rekonstruere fortiden og finne ut av hendelser under folkemordene. I liten grad får vi vite noe om bakgrunnen for de forskjellige konfliktene. Koff prøver seg riktignok med en slags analyse i det siste kapitlet, hvor hun hevder at folkemordene må ha sin bakgrunn i kamp om naturressurser, snarere enn rene etniske konflikter. Men, behandlingen blir svært overfladisk og virker lite overbevisende.

Dersom man er interessert i hvordan utgraving og analyse av knokler og lik kan bidra med informasjon om fortiden, eller hvordan det kan arte seg å jobbe på oppdrag for FN, så vil man finne denne boken svært interessant. Hvis man derimot ønsker større forståelse og historisk bakgrunn for folkemordet i Rwanda og konfliktene i det tidligere Jugoslavia, vil man nok bli skuffet.


Del denne bokanmeldelsen på:
Forfattere: