Jan Arild Teland

Jan Arild Teland (f. 1971 i Kristiansand) har hovedfag i teoretisk fysikk (kvantefeltteori) fra Universitetet i Oslo. Siden 1995 har han jobbet som forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), med hovedvekt på problemstillinger innen våpenvirkninger og beskyttelse.

En av hans hovedinteresser er å reise og se så mye av verden som mulig, noe som foreløpig har ført til besøk i over femti land. Han synes Afrika er det mest fascinerende kontinentet og han anmelder derfor alt av bøker som har en relasjon til Afrika, samt reiselitteratur og populærvitenskap generelt.

Han driver forøvrig nettstedet Reisemagazinet.

Han kan kontaktes på
janarild [på] bokavisen.no.

Jan Arilds bokanmeldelser:

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@bokavisen.no to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@bokavisen.no to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Jan Arilds artikler:
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@bokavisen.no to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.